Dôležité informácie

  1. Do táborov prijímame deti vo veku od 5 do 10 rokov. (podmienka pre deti nižšieho veku je samostatne sa dorozumieť a tolerovaná absencia poobedného spánku u dieťaťa)
  2. Tábory sa budú konať aj počas štátnych sviatkov, ktoré pripadajú na obdobie letných prázdnin.
  3. Read more
Viac

Poučenie o spracúvaní osobných údajov poskytnutých od dotknutej osoby

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej len „“) zo strany spoločnosti Pokus s.r.o. IČO: 50 930 923, so sídlom: Komenského 1486/32, 955 01 Topoľčany, ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorá poskytuje svoje osobné údaje a ktorej osobné údaje Read more

Viac

Všeobecné zmluvné podmienky denného tábora Domča kemp 2024

Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Pokus s.r.o.

 Zmluvný vzťah

1. Zmluvný vzťah vzniká medzi spoločnosťou Pokus s.r.o. IČO: 50 930 Read more

Viac

DOMČA KEMP

Zavazna-prihlaska-dietata-do-denneho-letneho-taboraStiahnuť

Dôležité informácie

  1. Do táborov prijímame deti vo veku od 4 do 12 rokov. (podmienka pre deti nižšieho vekuje samostatne sa dorozumieť a tolerovaná absencia poobedného spánku u dieťaťa)
  2. Tábory sa budú konať aj počas štátnych sviatkov, ktoré Read more
Viac

Post 6 Headline

Ukázku malého textu. Lorem ipsum dolor sedět amet. Read more
Viac
0
Košík
  • Košík je prázdny